Accountable Care

Accountable Care

Meer cliëntgerichte zorg binnen Nederlandse zorgorganisaties

Accountable Care is een zorgmodel dat in de VS met succes geïmplementeerd is en dat gebaseerd is op een combinatie van zorgverlening en betaling. De beloning voor de aanbieders is gebaseerd op kwaliteitsmetingen en verlaging van het totaal aan kosten voor een specifieke patiëntenpopulatie. Accountable Care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties of zorgverleners die samen de zorg aan die specifieke patiëntengroepen leveren. Bij Accountable care worden verschillende beloningssystemen gebruikt, waarbij shared savings een belangrijk basisprincipe is.

Binnen Accountable care legt de groep van aanbieders samen verantwoording af aan de patiënten en de contracterende partij over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die ze verlenen. Een groep zorgaanbieders die als zodanig samenwerkt vormt een Accountable Care Organisation.

De resultaten die in de VS worden behaald met het model zijn veelbelovend. Er worden significante kostenbesparingen gerealiseerd, waarvan de baten door de verschillende deelnemende partijen worden gedeeld. Het principe van Value Based Healthcare als één van de fundamenten bij het aangaan van een ACO is waardevol. Het perspectief van de patiënt wordt als belangrijke waarde meegenomen in de opzet van de samenwerking. Hierbij moet in acht worden genomen dat de parameters waarop gestuurd wordt, betrekking hebben op de uitkomsten van behandeling van de gehele zorgconsumentenpopulatie. Dit is niet gelijk te stellen aan de vorm van patiëntgerichtheid, waarbij de behoeften van de individuele patiënt centraal staan als leidend principe in de zorgketen.

De basisvoorwaarden

 • Organisatie moet zich toetsbaar durven opstellen
 • Uitkomsten met betrekking tot financieel beleid, kwaliteitsbeleid en patiëntwaardering worden binnen en buiten de organisatie gedeeld
 • Er wordt op alle niveaus gestuurd op deze uitkomsten
 • Regie voor inrichting van de zorg zo dicht mogelijk bij het primair proces
 • Registratie zo dicht mogelijk bij het primair proces, door de bron
 • Stakeholders stellen samen een relevante (beperkte) set aan indicatoren op
 • Patiënt wordt actief betrokken bij de behandeling/het proces

De kernwaarden

 • Drijfveren van de mensen in de organisatie
 • Organisatie ondersteunt haar medewerkers in het streven tot verlenen van excellente patiëntenzorg
 • Medewerkers worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zelf, in samenspraak met patiënten de zorg in te richten.
 • Protocollen en richtlijnen van de beroepsgroepen zijn geen keurslijf, maar worden gezien als basisniveau van kwaliteit
 • Kennis en ervaring van de professional en de wens van de patiënt worden optimaal gebruikt
 • Zorgverlener wordt hiermee erkend in zijn professionele autonomie en de patiënt krijgt mede regie over de behandeling: shared decision making 

Blog: "Is er verschil tussen Value Based Healthcare en Accountable Care voor de cliënt?"

Value Based Healthcare maakt een opmars in het denken rondom bekostiging van zorg in Nederland, terwijl Accountable care een nieuw begrip is. Beide brengen het patiënten perspectief in binnen de bekostiging van zorg, maar waar ligt het onderscheid?

Lees het volledige artikel van Cor op Skipr

 

De implementatie van het Amerikaanse accountable care in Nederland nog ver weg?

De implementatie van het Amerikaanse accountable care is in Nederland nog ver weg, zei Marc Bruijnzeels recent tegen Skipr. Maar het model is dichterbij dan we denken en niet voorbehouden aan de VS, aldus Cor Calis in Skipr.

Nieuwsgierig geworden? Lees via deze link zijn gehele blog op Skipr.