Informatiemanagement

Informatiemanagement

Voorkom het informatie-infarct!

Op het vlak van informatiemanagement staat de tijd niet stil. De mogelijkheden voor het registreren, verzamelen, verwerken, delen en toepassen van informatie lijken eindeloos. Juist hierdoor neemt de noodzaak tot beheersing van informatie toe. De grote vraag: kan uw organisatie dat informatie-infarct voorkomen?

Ontwikkelingen
Zorgprocessen worden steeds complexer, zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit in combinatie met een toenemende urgentie voor adequate sturing op alle niveaus en binnen alle processen in de organisatie. Daarnaast speelt ook de noodzaak tot toenemende interne en externe verantwoording.

Maar ook de verwachtingen van de cliënt en omgeving zijn significant aan het veranderen. Een belangrijke factor daarin is de noodzakelijke snelheid tot reageren die van uw organisatie wordt verwacht. Tot slot nemen de mogelijkheden en behoeften tot het verzamelen, beschikbaar stellen en toepassen van informatie explosief toe.

Kernvraagstuk is het beheersbaar houden van de informatievoorziening. Daarvoor is het verkrijgen van samenhang tussen processen belangrijk; dàt is waar het om draait.

Visie Arteria
Ons uitgangspunt is het managen van informatie op basis van een expliciete informatiestrategie. Deze informatiestrategie vormt:

  • De verbindende schakel tussen strategie, processen en informatieorganisatie
  • De kaders voor het informatiemanagement, de inrichting van de IT-organisatie, en de governance & control
  • Eenduidige verwachtingen tussen zorg, ondersteuning en IT-organisatie

Hierdoor krijgt informatie echt toegevoegde waarde voor de organisatie en vormt het geen risicofactor!

Wat wij voor u kunnen betekenen?
Een greep uit de begeleiding die Arteria u kan bieden:

  • Formuleren van een heldere en samenhangende informatiestrategie
  • Begeleiden van de juiste afstemming tussen bedrijfs- en zorgondersteuning en IT
  • Inrichten van de informatie-organisatie en IT-organisatie
  • Ondersteunen bij en adviseren over een passende informatiearchitectuur, waarin samenhang tussen processen en informatie centraal staat
  • Voorbereiden, begeleiden, selecteren en implementeren van EPD/ECD
  • Auditen van bestaand informatiebeleid, de IT-organisatie en lopende programma's/projecten

Een adviseur van Arteria Consulting spreken over informatiemanagement? Neem gerust met Jacco Aantjes contact op via de e-mail of bel hem op 06-53572218.

Nieuwsbrief ontvangen?

Arteria Consulting publiceert regelmatig haar visie op ontwikkelingen in de zorgmarkt. Automatisch de nieuwste publicaties ontvangen? U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Lees meer >>
 

Flyer Informatiemanagement

Op het vlak van informatiemanagement staat de tijd niet stil. De mogelijkheden voor het registreren, verzamelen, verwerken, delen en toepassen van informatie lijken eindeloos. Juist hierdoor neemt
de noodzaak tot beheersing van informatie toe. De grote vraag: kan uw organisatie dat informatieinfarct voorkomen?

Download hier de flyer