Innovatie met VOORT

Innovatie met VOORT

Maak een vliegende start met innovatie met VOORT-methode!

Succesvolle innovatie in de Zorg: De zorg is een complexe sector met een emotioneel product. Het is een sector waar high tech (geavanceerde medische apparatuur) en low tech (verzorging en aankleden) naast elkaar opereren. Discussies over kosten en kwaliteit een haat-liefde verhouding zijn, miljarden Euro's aan onnodige uitgaven zouden worden gedaan en zorg meer het imago van een last dan een lust heeft. Het is vooral ook één van de grootste sectoren in ons land, waar ongeveer 90 miljard Euro in omgaat en zo'n 1,2 miljoen mensen in werkzaam zijn. De Nederlandse zorg behoort tot de wereldtop. Focus op innovatie in de zorg ligt voor de hand, maar tijd en geld zijn schaars. Dat vraagt om een gestructureerde methode met heldere uitkomsten. Met VOORT maak je een vliegende start van innovatie.

Bestuurders en managers in zorgorganisaties die willen innoveren, bedenken met een eigen team en de VOORT-innovatiemethode in 15 weken, 3 tot 5 concrete innovatieve concepten. Deze nieuwe concepten zijn aantrekkelijk voor klanten, omdat de ideeën bij klanten zijn getoetst en zijn uitgewerkt tot mini nieuwe business cases. De innovatieve concepten hebben een groot intern draagvlak, omdat medewerkers zelf de nieuwe concepten hebben bedacht, uitgewerkt en getoetst bij klanten en beslissers. Het gestructureerde innovatieproces bestaat uit vijf stappen: Vertrekken, Ontdekken, Ontwikkelen, Reflecteren en Terugkeren.

Ingrediënten voor een succesvol innovatieproject met VOORT:

1. Een relevante innovatie opdracht met een ambitieuze doelstelling;
2. Een divers innovatie kernteam bestaande uit 6 tot 10 leden om te komen tot de 3 tot 5 nieuwe mini business cases
3. De kernteamleden zijn 1,5 dagen per week gedurende 15 weken beschikbaar
4. Het topmanagement sluit aan bij het kernteam voor 7 dagen gedurende 15 weken
5. De workshops zijn extern om mensen uit hun comfortzone te halen
6. Een sterke interne projectleider met gezag/autoriteit 7. Een gecertificeerde VOORT-facilitator van Arteria Consulting

Effectiviteit wetenschappelijk bewezen

De VOORT-innovatiemethode verdubbelt de effectiviteit van het innovatie proces.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van de 100 ideeën, er 78 ontwikkeld worden en 51 geïntroduceerd worden.

Een fors verschil in vergelijking tot de 21 introducties bij een traditioneel fasegewijze opzet van het innovatietraject.

 

Veel gemaakte misstappen bij innovatie

1 - Starten met innovatie zonder noodzaak
2 - Aanstellen innovatiemanager als start
3 - Starten met 1 idee
4 - Starten met brainstorm
5 - Niet betrekken van klant

 

Pluspunten van VOORT

1 - Gestructureerd proces (15 weken)
2 - Innovatie-opdracht geeft richting
3 - Klant direct betrokken
4 - Nieuwe concepten getoetst bij klanten
5 - Resultaten: 3 -5 mini business cases
6 - Teamwork resulteert in intern draagvlak
7 - Teamwork creëert innovatieve instelling