Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Maak het eenvoudig inzichtelijk!

Kwaliteit: het rupsje nooit genoeg in de zorg. Iedereen wil er meer van, maar waarvan eigenlijk? En wat mag het dan kosten? Want daar willen we juist minder van. Kwaliteit voor een aanvaardbare prijs zeggen we dan. En daar gaat het dus mis. Klanten en zorgverleners kunnen 'nooit genoeg' kwaliteit krijgen of leveren en moeten er 'veel en niet relevante lijstjes' voor invullen. Het management en de financiers hebben er 'nooit genoeg' geld voor over en zorgen met hun niet aflatende vraag naar meer cijfers voor veel te hoge administratieve lasten. De tegenstelling tussen de leefwereld van de cliënt, patiënt, burger en diens directe zorgverlener tegenover de systeemwereld van het management, de financier (zorgverzekeraar, zorgkantoor, overheid) en de toezichthouder.

Hoe kom je daar nu uit?
Door de leef- en systeemwereld met elkaar te verbinden. Zorgverleners willen graag laten zien dat ze werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning en daar ook over verantwoorden. Maar het moet er wel toe doen. De overheid en zorgverzekeraars willen af van spreadsheetzorginkoop, maar wel stimuleren dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat. Dan is het handig als je elkaars taal spreekt. Dus over kwaliteitsindicatoren praat die cliënten dagelijks merken, zorgverleners dagelijks gebruiken en telbare resultaten leveren voor het management, financiers en toezichthouders zoals de IGZ. Win-win indicatoren dus. Niet perse meteen op het gebied van outcome. Start bij de input en ga via proces naar resultaten op het gebied van kwaliteit.

Een voorbeeld
Voer methodisch werken in. Werk daarna aan een verbeterde pdca cyclus van een zorgleef-, zorgondersteunings- of zorgbehandelplan die aanknopingspunten biedt om kwaliteitsindicatoren te monitoren. Rapporteer en stuur vevolgens op de resultaten. Bottom-up: op cliëntnveau, in het team en voor de hele organisatie. Met deze aanpak komt er ook een einde aan de administratieve lasten rondom kwaliteit. Als registratie nodig is voor je dagelijks werk, wordt er geen greintje administratieve ballast ervaren.

Zo wordt werken aan kwaliteit synoniem met het sturen er op en verantwoorden er over. De kwaliteit van zorg, ondersteuning en behandeling neemt toe en de administratieve lasten nemen af. Objectief (en daarmee te abstract) vergelijken van resultaten is niet meer nodig. Stakeholders kunnen zich met deze informatie verdiepen in de kwaliteit van zorg en er zich een oordeel over vormen. Net als vroeger, toen de IGZ inspecteurs had in plaats van risicosystemen. Door kwaliteit eenvoudig inzichtelijk te maken, wordt voorkomen dat de vergelijkbare monitoring en verantwoording achteraf top-down de aanpak van zorg gaat bepalen. Dat hoort andersom te zijn en bottom-up.

Goed toepassen
Deze filosofie passen we al jaren toe in ons werk voor zorgaanbieders en verzekeraars. Inmiddels komt het ook terug in het actieplan Ouderenzorg van VWS, het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 van de VGN en de Kwaliteitskoers 2.0 van ActiZ. Hopelijk gaan gemeenten meteen die kant op en is hun 1.0 versie van de monitor sociaal domein meteen een verbinding van de leef- en de systeemwereld. Het zou toch jammer zijn als 393 gemeenten de opdracht krijgen de Wmo lokaal in te vullen en vervolgens via een uniforme en vergelijkbare monitor alsnog op elkaar gaan lijken.

Workshop "De Proeftuin voorbij"

Vliegende start met het vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg!

Belangstelling in de workshop? Neem contact op met:
Marcel Dopper of Angelica Branderhorst

 

Bestuurder Henk Kouwenhoven over Arteria

"Arteria is goed in kwaliteit. Ze spreken bovendien de taal van de zorg. Daarom hebben we ze gevraagd ons te ondersteunen bij de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg."

"De adviseurs van Arteria bewegen 'organisch' mee: wanneer en waar nodig konden we op hun inzet rekenen en dat is een bijzonder prettige manier van samenwerken. Ze voegen kennis toe over de nieuwe kijk op kwaliteit, denken mee over hoe het kwaliteitskader in de reguliere werkzaamheden kan worden ingebed en organiseren dit proces perfect. Ik ben zeer content: Arteria heeft echt vakwerk geleverd."

Lees het hele verhaal van Henk Kouwenhoven

 

Meer weten over onze kwaliteitsaanpak?

Kwaliteit doet er toe. Niet alleen de kwaliteit van zorg en ondersteuning, maar steeds meer de Kwaliteit van Bestaan voor cliënten. Arteria heeft oplossingen om voor alle betrokkenen daarvan de resultaten echt inzichtelijk te maken.

Onze aanpak: Zelf zien = laten zien
Lees verder

 

Training TEAMREFLECTIE en de kunst van Zelfsturend leren

Teamreflectie is een essentieel onderdeel van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.Wij deden hiermee eerste ervaringen op in de zgn. Proeftuinen.

In vervolg hierop biedt Koren Visie in samenwerking met Arteria Consulting een training aan om als team aan de slag te gaan met: teamreflectie. In deze training maken we gebruik van de methodiek van Zelfsturend leren. Jullie werkverhalen vormen het vertrekpunt in deze training. Deze werkverhalen bevatten immers de motivationele aspecten, de potentie maar ook de mogelijke obstakels om effectief samen te werken.

Belangstelling in de training?

Neem contact op met:
Marcel Dopper of Angelica Branderhorst


 

Kwaliteit eenvoudig inzichtelijk - Ouderenzorg

Onze uitgewerkte visie en aanpak voor de ouderenzorg

Lees verder