Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

De decentralisaties en transities in de zorg raken u op alle vlakken. De verschuiving naar ambulante zorg leidt ertoe dat zorgbehoevenden langer thuis blijven wonen. Betekenen beddenreductie, focus op zorg aan huis en in de wijk dat krimp voor u de nieuwe werkelijkheid is? Of ziet u juist kansen?

Het aantal financiers neemt toe, en daarmee ook het aantal (verschillende) inkooptrajecten met eigen manieren van verantwoording. Maar ook budgetkortingen zijn aan de orde van de dag, terwijl de zorgbehoefte van uw klant gelijk blijft of toeneemt. Tegelijkertijd spelen vraagstukken rondom zelfsturende of zelforganiserende teams en shared governance.

Uw huidige verdienmodel en organisatie-inrichting staan onder druk. Maar hoe komt u tot een organisatie die past bij de strategische keuzes die u wil doorvoeren? Hoe geeft u snel vorm aan uw behoefte aan flexibiliteit om proactief te anticiperen op het steeds veranderende speelveld, zodat de cliënt centraal staat en kwalitatief goede (maatwerk)zorg geleverd kan worden? En, hoe zet u uw medewerkers daarbij optimaal in?

Arteria ondersteunt bij de inrichting van uw organisatie zodat u proactief kunt sturen op dat wat er echt toe doet.

Wij kennen de spelregels in de zorgmarkt en ondersteunen u graag bij het optimaliseren of herinrichten van uw organisatie. Dat kan gaan om een totale herontwikkeling van uw organisatie, maar ook inzoomen op onderdelen zoals zorgpaden, marketing of besturing.

Wij realiseren ons wat dergelijke vraagstukken van uw organisatie vragen. Daarom passen we de realisatie aan op de verandercapaciteit van uw organisatie en betrekken we de organisatie zo veel als mogelijk en wenselijk.

Een greep uit eerdere opdrachten:

  • Organisatieontwikkeling, naar meer wijk- en klantgerichte zorg.
  • Workshop organisatieontwikkeling in één dag
  • Opzet planning- & controlcyclus
  • Implementatie van zorgpaden in de GGZ.
  • Optimalisatie van registratie DOT, ZZP, D(B)BC's en Wijkverpleging.
  • Balanced Scorecard+: monitoring van strategische doelen met aandacht voor resultaten op gebied van kwaliteit van zorg.
  • Commerciële strategie: bepalen en claimen van uw marktpositie
  • Opzet van uw (staf) afdeling, met aandacht voor functies, processen en werkwijzen
  • Visievorming en realisatie van uw besturingsmodel
  • Onderhandelen van een instelling met een zorgverzekeraar

Een adviseur van Arteria Consulting spreken over organisatie ontwikkeling? Neem gerust contact op met Nico Baas

 

Workshop:Organisatie ontwikkeling in één dag

Hoe komt u tot een organisatie die past bij de strategische keuzes die u wil doorvoeren? Hoe geeft u snel vorm aan uw behoefte aan flexibiliteit om proactief te anticiperen?

Zo passen wij dit graag bij u ook toe!

 

Organisatieontwikkeling richting zelfsturende wijkteams

Help ons bij het vertalen van de nieuwe strategie en het regeerakkoord naar een passende organisatiestructuur en besturingsfilosofie, inclusief financiële doorrekening. Vergeet daarbij de marketing en verkoop van de zorg niet.

 

“Met Arteria kwam veel extra kennis binnen”

“We wilden ketenzorg steviger neerzetten om de kwaliteit en zo kosten van het zorgproces gunstig beïnvloeden. Arteria Consulting doordacht met ons het hele concept en bracht ordening en prioriteit aan in de bestaande processen en ideeën," vertelt Rieta van Staalduine - voormalig senior manager Care, inkoop en beleid bij Achmea.

Lees meer >>