Risicomanagement

Risicomanagement

Betrouwbaar maken van de continuïteit

Zorginstellingen worden geconfronteerd met snelle maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de financiering en toename van de technische mogelijkheden. Hierdoor is het aantal, de complexiteit en de impact van uw risico’s sterk toegenomen. Waar we 20 jaar geleden alleen in hoge uitzondering konden denken aan faillissement van een zorginstelling, is dat nu een reëel risico. Dit vraagt een structurele herijking van het risicomanagement binnen uw instelling.

Onderkennen, prioriteren en beheersen
Het managen van de risico's moet een wezenlijk onderdeel uitmaken van uw jaarplan. Risicomanagement moet plaatsvinden  op alle domeinen, apart en in samenhang (Zorg, Financiën, HR, IT, Vastgoed en Facilitair, Marketing en Verkoop). Het kernvraagstuk is risico's te onderkennen, prioriteren en beheersbaar te maken! Maar ook vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te accepteren (risicobereidheid). Om dit te kunnen, is het cruciaal om een stip op de horizon met bijbehorende koers te hebben, de omgeving goed te kennen, de stakeholders en hun wensen/eisen te kennen, en zicht te hebben op de wet- en regelgeving.

Raakvlakken
Risicomanagement is het beheersen van alle mogelijke hindernissen op weg naar het bereiken van uw doelen, apart en in samenhang. Risico's voor zorginstellingen hebben onder andere betrekking op:

  • Financiën (verschillende contract en contractpartijen, inzicht in uitnutting van contracten, prognoses)
  • Verkoop (verkrijgen van de juiste en benodigde contracten onder goede voorwaarden)
  • Reputatie (social media, negatieve publiciteit, vergelijkingssites, privacy)
  • HRM (het juiste personeel verweren en behouden, gedrag van medewerkers, fraude)
  • ICT (cyberrisico's, datalekken, privacy, complexiteit van systemen, continuïteit)
  • Vastgoed (nieuwbouw, oudbouw, impairment)
  • Kwaliteit- en veiligheidsvraagstukken (complexe processen en behandeltechnieken)

Een gebeurtenis op het gebied van één van deze domeinen kan leiden tot verlies aan geld, verlies aan reputatie en overtreding van wet- en regelgeving.

Risicomanagement maakt de continuïteit betrouwbaar en heeft daarmee toegevoegde waarde.

Aanpak
Onze integrale aanpak begint als de strategische doelen bekend zijn. Als de doelen niet bekend zijn, is risicomanagement zinloos. Arteria helpt u risicomanagement te implementeren op een manier die bij uw organisatie past: geavanceerd als het moet, praktisch als het kan. Het ultieme doel is dat risicomanagement kansenmanagement wordt.

Een adviseur spreken over risico management?

Neem gerust contact op met Jacco Aantjes

 

Onze adviseurs hebben ook ervaring met het faciliteren van het strategisch proces, opzetten van en inrichten van organisaties, het organiseren en inrichten van de zorgverkoop en verbeteren van de Plan-Do-Check-Act cyclus (Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk en Balanced Scorecard+).