Klanten

Wij zijn trots op onze klantervaringen!

ZN - Marleen Relouw (beleidsadviseur fraudebeheersing): "Arteria geeft meer dan advies! Arteria zorgde ervoor dat alle ideeën tot één plan werden gesmeed. Hun rapport was daarom niet slechts een advies, maar een goed toepasbare blauwdruk voor de pilot Fraudeonderzoeksunit."

Sherpa - Henk Kouwenhoven (bestuurder): "Arteria is goed in kwaliteit. Ze spreken bovendien de taal van de zorg. Daarom hebben we ze gevraagd ons te ondersteunen bij de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg."

NIP - Bas Wijffels (senior beleidsaviseur): "We kozen voor Arteria omdat ze kennis van de ggz combineren met ervaring binnen de DBC-systematiek. Tel daarbij op dat ze contacten hebben bij partijen als de NZA en VEKTIS."

VZVZ - Antoon Kuijpers (bestuuder): "Scherpte en helderheid waren ook typerend in de dagelijkse samenwerking met Arteria".

Gemeente Gemert-Bakel - Tim van de Nieuwelaar (regisseur jeugd): "Arteria begeleidde ons als procesbegeleider naar heldere resultaten".

VWS - Jan Vermeer (plaatsvervangend directeur): "Arteria vervulde in het project een intermediairrol tussen de diverse betrokken partijen. De afstemming met andere partijen verliep soepel".

Cordaan - Jan Coolen (directeur zorgondersteuning): "Tijdens het project ontwikkelde Arteria een toolkit; een heel bruikbaar en handzaam instrument dat inzicht geeft in hoe het staat met de kwaliteit van zorg rondom de cliënt".

De Twentse Zorgcentra - Bert ter Bekke (concern controller): "Prettig in het traject was dat Arteria heel koersvast was. Ze hebben verstand van zorg en houden vast aan de ingeslagen weg".

GGZ Nederland - Paul van Rooij (directeur): "Naast een flink tempo bracht Arteria gedetailleerde kennis van ons complexe werkveld mee. Vanaf het begin was duidelijk dat ze goed begrepen wat we bedoelden".

Kalorama - Marianne Straks (bestuurder): "Voor Kalorama verzorgde Arteria een managementdag over organisatiesturing. Ik was blij verrast over hoe goed de mensen van Arteria zich hadden verdiept in onze organisatie".

Achmea - Rieta van Staalduine (senior manager Care): "De kracht van Arteria in één zin? Zelfstandige mensen met een klantgerichte houding en verschrikkelijk veel kennis van de gezondheidszorg!"

Menzis - Francis Zitter (manager portfoliomanagement): "Deze club heeft expertise in het zorgveld, maar kent ook het politieke domein".

Menzis - Marcel Prinsen (senior accountmanager): "Bij Arteria werken ze met een aanpak die zich in de praktijk heeft bewezen. Daarbij kunnen de adviseurs een project niet alleen leiden, maar ook láden".

Truston - Ton Leppers (chief strategic officer): "Tijdens de masterclass kwam precies díé inhoud aan de orde die onze consultants nodig hebben om onze klanten goed te adviseren".

Odion - Henk Steen (bestuurder): "We schakelden Arteria in voor een strategietraject. In korte tijd kwamen we tot een goed geformuleerd en zorgvuldig onderbouwd strategisch beleid".

"Arteria is goed in kwaliteit. Ze spreken bovendien de taal van de zorg. Daarom hebben we ze gevraagd ons te ondersteunen bij de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.""Arteria is goed in kwaliteit. Ze spreken bovendien de taal van de zorg. Daarom hebben we ze gevraagd ons te ondersteunen bij de proeftuin Kwaliteitskader gehandicaptenzorg."