Eerstelijnssectoren pakken bureaucratie aan

Arteria helpt zes eerstelijnssectoren

Martijn Mallie / Rene Meijer - 26 februari 2016

Zes eerstelijnssectoren gaan in navolging van de huisartsen overbodige bureaucratie te lijf. Het gaat om de wijkverpleging, mondzorg, paramedie, 1e lijns GGZ, farmacie en verloskunde. Al in april willen ze de eerst afspraken hebben gemaakt over de verbeteringen.

De huisartsen hebben al concrete stappen gezet. Als eerste resultaat daarvan is op 1 januari 2016 een aantal formulieren afgeschaft. In navolging daarop riep ZN november vorig jaar de andere eerstelijns-koepelorganisaties bijeen om ook voor hen de administratieve lastendruk te verminderen. Die hebben inmiddels hun grootste bureaucratie-ergernissen geïnventariseerd.

Arteria werkt samen met ZN aan het organiseren van het project. De besprekingen vinden per discipline plaats in zes werkgroepen. Naast de zorgverzekeraars en zorgaanbieders-brancheorganisaties zijn daarbij ook het ministerie van VWS en toezichthouder NZa vertegenwoordigd. De eerste bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. Doelstelling is dat elke werkgroep in april voorstellen heeft voor de eerste concrete oplossingen (inclusief beoogde implementatiedatum). Na instemming door de respectievelijke  achterbannen kunnen deze dan ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Deel deze pagina

 

martijn.mallie@arteriaconsulting.nl
06 - 13310965

 

rene.meijer@arteriaconsulting.nl
06 - 22812811