Nieuw aanbod: Workshop Proeftuin

Nieuw aanbod: Workshop Proeftuin

Vliegende start maken met het vernieuwd kwaliteitskader

Marcel Dopper / Angelica Branderhorst - 1 februari 2017

De gehandicaptenzorg zet de toon in de langdurige zorg! De proeftuinen vernieuwd kwaliteitskader zijn een groot succes. In de proeftuinen wordt gewerkt aan en verantwoording afgelegd over kwaliteitsverbetering door vertellen en tellen op basis van de eigen zorgvisie. Dat vindt de sector niet alleen zelf: cliëntenorganisaties, de Tweede Kamer, het ministerie van VWS, de zorgkantoren en IGZ staan er helemaal achter. In 2017 gaan alle VGN-leden op deze stimulerende manier aan de slag en zijn uniforme afvinklijstjes echt verleden tijd. Maar hoe doe je dat? Tijdens de workshop ‘De Proeftuinen voorbij’ maakt u samen met Arteria een vliegende start met het vernieuwd kwaliteitskader!

Het vernieuwd kwaliteitskader is een prachtig streven, maar ook een echte uitdaging. In de proeftuinen van afgelopen jaar werd duidelijk dat het weliswaar erg stimulerend, maar ook veel werk is om de bouwstenen in te vullen, te analyseren en die samenhangend weer te geven in een kwaliteitsrapport. Cliëntgegevens, cliëntervaring en teamreflectie, oftewel de drie bouwstenen, hangen nauw met elkaar samen en moeten onderling met elkaar worden afgestemd. Bovendien vraagt het om tijdsinvestering: cliënten, verwanten medewerkers, medezeggenschap en stakeholders zijn intensief betrokken. Om over de externe visitatie nog maar te zwijgen.

De VGN ondersteunt de leden in 2017 hierbij, maar uiteindelijk moet u een eigen kwaliteitsrapport maken. Aanvullend op het ondersteuningsaanbod van de VGN, heeft Arteria Consulting een Vliegende Start workshop ontwikkeld, gebaseerd op de kennis en praktijkervaring die we in huis hebben. Marcel Dopper was betrokken bij zowel het landelijk ontwikkeltraject van het vernieuwde kwaliteitskader als de projectleider van twee proeftuinen.

In co-creatie met 5 tot 10 medewerkers van uw organisatie, gaan we een dagdeel aan de slag met de bouwstenen van het vernieuwd kwaliteitskader. We werken per bouwsteen stapsgewijs toe naar concrete ingrediënten voor uw eigen Plan van Aanpak. Geen blauwdruk, maar een op uw organisatie toegesneden werkwijze.

Belangstelling in de workshop? Neem contact op met: Marcel Dopper of Angelica Branderhorst.

 

Voor meer informatie over de workshop: download hier de informatiefolder

Benieuwd naar de resultaten?

Benieuwd naar de resultaten van de proeftuinen vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg die Arteria ondersteund heeft in 2016?

Philadelphia
Bekijk hier de interactieve versie of de verdieping van de kwaliteitsrapportage.

Sherpa
Bekijk hier het kwaliteitsrapport van Sherpa.

 

Benieuwd hoe wij kunnen ondersteunen?

Benieuwd hoe wij kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van uw aanpak voor het vernieuwd kwaliteitskader?

Neem dan contact op met Marcel Dopper 06-54226966)

 

Training TEAMREFLECTIE en de kunst van Zelfsturend leren

Teamreflectie is een essentieel onderdeel van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.Wij deden hiermee eerste ervaringen op in de zgn. Proeftuinen.

In vervolg hierop biedt Koren Visie in samenwerking met Arteria Consulting een training aan om als team aan de slag te gaan met: teamreflectie. In deze training maken we gebruik van de methodiek van Zelfsturend leren. Jullie werkverhalen vormen het vertrekpunt in deze training. Deze werkverhalen bevatten immers de motivationele aspecten, de potentie maar ook de mogelijke obstakels om effectief samen te werken.

Belangstelling in de training?

Neem contact op met:
Marcel Dopper of Angelica Branderhorst

 

Meer weten over onze visie op kwaliteit van de gehandicaptenzorg?

Kwaliteit: het rupsje nooit genoeg in de zorg. Iedereen wil er meer van, maar waarvan eigenlijk? En wat mag het dan kosten? Want daar willen we juist minder van. Kwaliteit voor een aanvaardbare prijs zeggen we dan. En daar gaat het dus mis. Klanten en zorgverleners kunnen 'nooit genoeg' kwaliteit krijgen of leveren en moeten er 'veel en niet relevante lijstjes' voor invullen. ....

Lees meer >>