Vergelijking wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid 2018 compact naast elkaar gezet

Martijn Mallie / Rene Meijer - 1 mei 2017

Zorgverzekeraars hebben net als ieder jaar op 1 april de contouren van het inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 gepubliceerd. Arteria Consulting heeft de beleidsstukken gebundeld tot een compacte vergelijking. Dit biedt betrokkenen een handig overzicht van de inkoopeisen van alle zorgverzekeraars. Naast het maken van de vergelijking geeft Arteria Consulting graag weer wat de opvalt in het beleid ten opzichte van eerdere jaren.

In het algemeen valt op dat 'doelmatige zorg' steeds meer richting 'zinnige zorg' gaat, waarbij de nadruk ligt op preventie, vitaliteit en gezondheid. Uiteraard tegen de juiste verhouding kosten. De eigen regie van de verzekerde wordt door veel verzekeraars genoemd als belangrijk uitgangspunt.

Wat betreft de visie op wijkverpleging geeft een aantal verzekeraars heel specifiek aan de wijkverpleegkundige als spil in het web te willen ondersteunen. Een aantal andere verzekeraars vult het beleid veel meer in vanuit een bepaalde context (bijvoorbeeld zorgnetwerken) of speerpunten als casemanagement dementie en administratieve lastenverlichting.

Heb je vragen over deze vergelijking of de wijkverpleging?

Neem dan contact op met Team Wijkverpleging:

René Meijer: rene.meijer@arteriaconsulting.nl of 06 22 82 28 11

Mischa Buter: mischa.buter@arteriaconsulting.nl of 06 83 65 94 67

Martijn Mallie: martijn.mallie@arteriaconsulting.nl of 06 13 31 09 65