Is er verschil tussen Value Based Healthcare en Accountable Care voor de cliënt?

Is er verschil tussen Value Based Healthcare en Accountable Care voor de cliënt?

Cor Calis blogt in Skipr

Cor Calis - 12 februari 2016

Value Based Healthcare maakt een opmars in het denken rondom bekostiging van zorg in Nederland, terwijl Accountable care een nieuw begrip is. Beide brengen het patiënten perspectief in binnen de bekostiging van zorg, maar waar ligt het onderscheid?

Value Based Healthcare maakt een afweging tussen patiëntwaarde en de kosten voor gezondheidszorg. Het concept is ontwikkeld op Harvard University door onder andere Michael Porter en is gebaseerd op het principe van Activity Based Costing. Een patiënt wordt gezien als een fundamentele kosteenheid en kosten van de gehele zorgcyclus van de zorgconsument moeten worden berekend. Hierbij moet het hele proces dat de zorgconsument doorloopt voor zijn behandeling in kaart gebracht worden. Per onderdeel en/of afdeling van de organisatie die betrokken is in het proces dat de zorgconsument doorloopt, worden vervolgens de kosten berekend. De totale kosten van de behandeling worden vergeleken met de voor de zorgconsumentengroep relevante medische uitkomstindicatoren en de volgende vragen gesteld:

  • Is er sprake van waarde creatie voor de patiënt?
  • Draagt het behandelproces daadwerkelijk bij aan de uitkomst van de behandeling ?

Dit wordt gemeten in parameters, die inzicht geven in zaken als overlevingpercentages, vervolgopnames en complicaties.

Accountable Care daarentegen is een zorgmodel gebaseerd op een combinatie van zorgverlening en betaling. De beloning voor de aanbieders is gebaseerd op kwaliteitsmetingen en verlaging van het totaal aan kosten voor een specifieke patiëntenpopulatie. Value Based Healthcare is één van de uitgangspunten of bouwstenen. Accountable Care wordt verleend door een samenwerkende groep van zorgorganisaties of zorgverleners die samen de (keten)zorg aan die specifieke zorgconsumentengroepen invullen. Een dergelijke samenwerking vormt een Accountable Care Organisation (ACO).

Lees het volledige artikel van Cor op Skipr hier.

Deel deze pagina

 

Cor.calis@arteriaconsulting.nl
06 - 57 88 62 94