Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

“Inspelen op de ontwikkelingen, vooral nu!”

De uitdaging
De ambulantisering binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft grote gevolgen voor de invulling van zorg. De langdurige GGZ wordt overgeheveld naar de Zvw. Hoe spelen GGZ instellingen in op deze ontwikkelingen, waarbij zorg verschuift van binnen de instellingsmuren naar zorg op maat in de thuissituatie? Hoe kom je van op zichzelf staande GGZ-behandelingen naar geïntegreerd ketenaanbod dat zo min mogelijk wordt gehinderd door versnipperde financiering en administratieve lasten? In ieder scenario moeten keuzes worden gemaakt over aanbod voor cliëntgroepen, inzet en scholing van personeel en de benutting van vierkante meters.

Daarnaast moeten de effecten en de kwaliteit van zorg binnen de GGZ zichtbaarder worden. Sneller en breder aanbod binnen de eerste lijn, inzetten van e-healthmodules binnen bestaande dagactivering en (dag)behandelprogramma's en het gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM) worden hiervoor ingezet. Hoe zorg je als GGZ-instelling voor een inhoudelijk innovatief aanbod dat effect sorteert, een optimale inzet van het personeel, een gezonde bedrijfsvoeringen hoe blijf je in control van alle beleidsmatige en bestuurlijke ontwikkelingen? Dat is de uitdaging!

Ons antwoord
Arteria ondersteunt u bij het maken van belangrijke keuzes op het vlak van specialisatie en concentratie, klinische en ambulant, ketensamenwerking en strategische allianties. Daarbij vertalen we de politieke, beleidsmatige en innovatieve ontwikkelingen in de sector naar de omgeving waarin u opereert.

De strategische keuzes loodsen wij samen met u naar een efficiënte organisatie, die de professional optimaal ondersteunt bij de behandeling van de cliënt. Daarbij wordt een dienstencatalogus ontwikkeld die aansluit bij de behoeften in uw omgeving en zoveel mogelijk evidence based is. Dat gaat hand in hand met een goed opgezet zorgverkoop en -marketingproces.

Daarnaast ontwikkelen wij via onze Villa Arteria samen met de medewerkers van instellingen, brancheorganisaties en ketenpartners een heldere en houdbare visie op een toekomstproof GGZ. Het kan ook anders.

Een adviseur van Arteria Consulting spreken over de geestelijke gezondheidszorg? Neem gerust contact op met Nico Baas (06-13310963). Hij staat u graag te woord.

Klantreferentie GGZ Nederland

“Arteria bracht gedetailleerde kennis van ons complexe werkveld mee. De adviseurs zochten continu het overleg en vanaf het begin was duidelijk dat ze goed begrepen wat we bedoelden".

Lees meer >>
 

Publicatie: maatregelen in de GGZ

In gesprek met de GGZ-sector heeft Arteria alternatieven verkend om de financiële maatregelen binnen de GGZ in de meest brede zin het hoofd te bieden. Laat u inspireren door de visie van Arteria.

Lees meer >>
 

Reactie hoofdlijnenakkoord GGZ

Toegegeven, het is binnen het bestuurlijk ggz-landschap een kunst om met de vele vertegenwoordigers van belangen tot een akkoord te komen, maar een bestuurlijke visie voor twee jaar is wel heel mager ... Een scherpe noot van Itske Lindhout op het Hoofdlijnenakkoord GGZ in Zorgvisie.

Download hier het artikel

 

Forensische Zorg

Arteria Consulting kent ook de inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen binnen de forensische zorg, de markt en het politieke speelveld daaromheen.

Lees meer >>