Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

“Toegevoegde waarde aantoonbaar maken”

De uitdaging
De extramuralisering van verschillende zorgzwaarte pakketten binnen de gehandicaptenzorg heeft grote gevolgen voor de invulling van zorg, zowel binnen als buiten een instelling. De Wet Langdurige Zorg zorgt voor intramuralisering. De overheveling van begeleiding naar gemeenten 'dwingt tot te snelle inclusie'. Beide bewegingen zijn tegengesteld en trekken het aanbod van de gehandicaptensector uit elkaar. Maar het gaat altijd om het ondersteunen van de zelfredzaamheid Hoe zelfstandiger de cliënt, hoe onzichtbaarder de instelling is die deze zelfredzaamheid mogelijk maakt. Daarom blijft het belangrijk om bij nieuwe inkopers (gemeenten en zorgverzekeraars) en bestaande (zorgkantoren) goed uw resultaten te laten, vooral op kwaliteit.

Ons antwoord
De decentralisatie is van start gegaan. Alles is ingericht: indicatie, registratie, zorgverlening, declaratie, facturatie en verantwoording. Maar werkt het ook zoals u wilt?Merken uw cliënten er wel voordelen van? Of is het vooral nog zoeken naar goed ingeslepen processen rond toegang tot zorg en ondersteuning, inzet van het informele netwerk en het aantonen van resultaten? We adviseren u over de wijze waarop u zich kunt aanpassen aan de nieuwe marktprincipes en hoe de dienstverlening hierdoor moet veranderen.

Beter rapporteren op resultaten van kwaliteit? Arteria werkt aan kwaliteit bij zowel gehandicapteninstellingen als zorgverzekeraars en brengt de toegevoegde waarde in beeld. Zo voerden we bij een grote gehandicapteninstelling een Kwaliteitskaart in. Deze bevat resultaatindicatoren over risico's, doelen uit het ondersteuningsplan, kwaliteit van zorg en klantervaringen die persoonlijk begeleiders dagelijks in hun ondersteuning gebruiken. Deze indicatoren maken de bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van cliënten helder aantoonbaar. Ze tonen het succes in telbare eenheden! Deze kaart is 1-op-1 te gebruiken voor interne en externe verantwoording en sluit aan op het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2.0. Een win-win situatie voor de cliënt, medewerker en stakeholder dus. Tegelijkertijd begeleiden we verzekeraars bij het opstellen van gedegen inkoopbeleid. Inkoopbeleid dat de kwaliteit van de gehandicaptenzorg vooropstelt en gebruik kan maken van deze kwaliteitskaart.

In alle gevallen denken we graag mee over de strategie. Dit met aandacht voor het levenslange en levensbrede netwerk waarbinnen gehandicapteninstellingen samenwerken. Zodat ook op langere termijn gestuurd kan worden op resultaten, waarover bovendien helder valt te rapporteren.
Een adviseur van Arteria Consulting spreken over de de gehandicaptenzorg? Neem gerust contact op met Marcel Dopper (06-54226966). Hij staat u graag te woord.

BSC+ voor de gehandicaptenzorg

Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren. Arteria Consulting heeft speciaal hiervoor de Balanced Scorecard+ ontwikkeld, met een extra Quality of Life perspectief.

Download hier de publicatie

 

Klantreferentie De Twentse Zorgcentra

"De Balanced Scorecard+ die Arteria implementeerde, helpt ons bij het besturen van de organisatie. Prettig in het traject was dat Arteria heel koersvast was. Ze hebben verstand van zorg en houden vast aan de ingeslagen weg".

Lees meer >>
 

Arteria ondersteunt bij realiseren Wmo-proof aanbod

De hervormingen in de langdurige zorg breiden de reikwijdte van de Wmo fors uit. Gemeenten krijgen er veel taken bij die om nieuw beleid vragen en nieuwe administratieve afhandeling vereisen. Dit is ook van invloed op de gehandicaptenzorg. Het is voor deze sector belangrijk om, in samenwerking met gemeenten, invulling te geven aan de hervormingen.

Lees meer >>
 

Eenvoud in Kwaliteit bij Cordaan

Cordaan werkt aan Eenvoud in Kwaliteit. Dit project is één van de projecten die onder het Experiment regelarme instellingen van VWS valt. Met enkele simpele instrumenten: een Kwaliteitskaart in de VGZ, korte vragenlijst voor cliëntervaringen en een vereenvoudigd Persoonlijk Plan in de V&V. Arteria ondersteunt Cordaan in de gehandicaptensector bij de ontwikkeling en implementatie van deze instrumenten.

Lees meer >>