Gemeenten

Gemeenten

“Meer met minder doen”

De uitdaging
Gemeenten krijgen steeds meer zorg gerelateerde taken door de decentralisatie van de AWBZ en de transitie Jeugd. De overheid belegt deze taken bij de gemeenten om een omslag te maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer inzet van eigen kracht van de burger. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen ketenpartijen. Zoals een netwerkorganisatie waarin de gemeente verschillende rollen kan vervullen (opdrachtgever of deelnemer). Gemeenten moeten hiervoor beleid schrijven en dit toepassen in de praktijk. Dit is niet eenvoudig, want er zijn nog veel onduidelijkheden over de precieze invulling van alle landelijke maatregelen. Zichtbaar is wel dat het dienstenaanbod van gemeenten moet groeien zowel in de Wmo als in de Jeugdsector. Echter het beschikbare geld hiervoor blijft achter, door de generieke budgetkorting. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder middelen. Effectieve samenwerking en goede afspraken met informele en formele zorgverleners zijn hiervoor van belang, evenals heldere inkoopafspraken. Met  input van zorgaanbieders kunnen gemeenten een duidelijk aanbod presenteren aan hun klant: de burger.

Naast toewijzing en inkoop van zorg en ondersteuning moeten gemeenten ook een declaratie en verantwoordingssysteem ontwikkelen. Al deze uitdagingen vragen om een integrale aanpak!

Ons antwoord
Arteria heeft uitgebreide kennis van het toekomstige gemeentelijk zorgdomein. Arteria kent de markt en weet hoe aanbieders en verzekeraars functioneren. We ondersteunen u graag bij een goede inbedding van de nieuwe Wmo-taken en de Jeugdzorg binnen het gemeentelijke domein. Daarbij kunt u denken aan het inrichten van de toegang tot zorg en ondersteuning via bijvoorbeeld het Stepped Entrance model. Ook kunt u denken aan de inrichting van uw informatiesysteem en de aansluiting op uw declaratieprocessen.

Bij het formuleren van het inkoopbeleid is het van belang om gericht in te spelen op de behoeften van de inwoners in de gemeente. Dus het uitvoeren van een specifiek inkoopbeleid. Immers de ene gemeente is de andere niet. Een goede product dienstencatalogus is hierbij onmisbaar. Arteria ondersteunt u bij de vertaling naar een passende gemeentelijke catalogus voor de klanten. De inwoners krijgen daardoor een duidelijk overzicht van mogelijke producten en diensten.

Arteria ondersteunt de gemeente graag om met minder meer te doen!

Een adviseur van Arteria Consulting spreken over de ontwikkelingen bij gemeenten? Neem gerust contact op met Martijn Mallie (06-13310965). Hij staat u graag te woord.

Toegang tot langdurige zorg moet anders!

Door decentralisaties en kortingen verandert de beschikbaarheid van de zorg substantieel. De toegangswegen tot deze zorg moeten daarom veranderen. Maar hoe? Het Stepped Entrance model, dat Arteria in samenwerking met ketenpartijen heeft ontwikkeld, biedt hiervoor houvast.

Lees meer >>
 

Laatste nieuws ontvangen?

Abonneer u dan op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Arteria.

Lees meer >>
 

Dorps- en wijkgericht werken; resultaatsturing en monitoring

Met de gemeente, GGD, Goed Wonen, LEV groep en de Zorgboog zijn 10 win-win indicatoren ontwikkeld om de resultaten van dorps- en wijkgericht werken te meten.