Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

"Laten zien waar je voor staat"

De uitdaging
De financiering van de VVT raakt steeds meer versnipperd. Er is zorg overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars. Het scheiden van wonen en zorg verlangt nieuwe dienstverlening om leegstand te voorkomen. De overheveling van de functie begeleiding naar gemeenten vraagt bewerking van een grote nieuwe markt. Ook de verschuiving van functies naar de zorgverzekeringswet heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van een instelling. Daarmee is één ding zeker, de zorg moet pro-actief en innovatief worden verkocht.

De nieuwe contractpartijen stellen eigen voorwaarden aan samenwerking, aan financiering (declaraties) en verantwoording. Als zorginstelling moet u hieraan voldoen, want de financiële impact is groot. Tegelijkertijd zien we dat sprake is van zorgintensivering door toename van zorgzwaarte en capaciteitsproblemen. Al deze ontwikkelingen vragen om optimalisatie van de zorgverlening en de ondersteunende bedrijfsprocessen. Of dit nu gaat om procesondersteuning door middel van een ECD of zorgondersteuning door middel van domotica en e-health. Dit vraagt om pro-actief handelen!

Ons antwoord
We kennen de ontwikkelingen en weten wat er op zorginstellingen afkomt. We zorgen dat de juiste voorbereidingen op het juiste moment worden getroffen. We richten de zorgverkoop in, bereiden een effectieve verantwoording richting contractpartijen voor. Waar nodig ondersteunt Arteria bij de verkoop van zorg in de nieuwe markten.

We helpen bij het maken van toekomstbestendige keuzes over de positie in de markt. Vervolgens richten we de organisatie zodanig in dat deze positie ook kan worden waargemaakt. Daarbij helpen we bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het interne sturen en besturen.

Tot slot ondersteunen we bij zorgmarketing. Innovatieve producten en diensten moeten worden ontwikkeld om de nieuwe partijen te overtuigen van de kracht en toegevoegde waarde van de instelling.

Een adviseur van Arteria Consulting spreken over de VVT? Neem gerust contact op met Jacco Aantjes (06-53572218). Hij staan u graag te woord.

Referentie - Kalorama

Marianne Straks (bestuurder): "Voor Kalorama verzorgde Arteria een managementdag over de organisatiesturing. Ik was blij verrast over hoe goed de mensen van Arteria zich hadden verdiept in onze organisatie".

Lees meer >>
 

Blog: 'Benut HBO-V'er in de ouderenzorg'

Gediplomeerde HBO-V studenten kiezen nauwelijks voor een baan in de ouderenzorg. Dat ligt niet alleen maar aan de studenten. Onderzoek toont aan dat opleidingen behoefte hebben aan docenten met meer theoretische kennis, meer praktijkervaring en een betere motivatie en houding ten opzichte van ouderenzorg.

Download hier het blog

 

Meer weten over wijkverpleging?

Lees hier tips, links naar interessante achtergrond informatie, kennis en ervaring van Arteria Consulting,

Lees meer >>